ข้อสังเกตุ
พิมพ์

os tt

{gallery}outside{/gallery}